Thông tin sản phẩm

quy cach thép tấm

GIÁ :Liên hệ

 thép tấm

Thông tin chi tiết


Cty TNHH Biển Xanh Chuyên cung cấp các loại thép tấm, thép lá thông dụng với đủ quy cách và độ dầy, thép tấm chống trơn...

Nhận cắt theo quy cách, bản vẽ yêu cầu. Nhanh, chính xác, đẹp!

 

I.THÉP TẤM THÔNG DỤNG

 

 

 

 

 

STT

TÊN HÀNG

TIÊU CHUẨN

KG/TẤM

GIÁ /KG

1

2x1250x2500

SS400-TQ

49,06

             15.500

2

3x1500x6000

SS400-TQ

211,95

             15.100

3

4x1500x6000

SS400-Nga

282,6

             15.200

4

4x1500x6000

SEA1010-Arap

353,3

             15.800

5

5x1500x6000 K

SS400-Nga

353,25

             15.500

6

6x1500x6000

SS400-TQ

423,9

             15.800   -  

7

6x1500x6000

SS400-Nga

423,9

             15.300

8

6x1500x6000 K

SS400-Nga

423,9

             15.300

9

6x1500x6000

CT3-KMK

423,9

             15.600

10

6x1500x6000

CT3-DMZ

423,9

             15.800   -  

11

8x1500x6000

CT3-KMK

565,2

             15.300

12

8x1500x6000

SS400-Nga

565,2

             15.100

13

8x1500x6000 K

SS400-Nga

565,2

             15.100

14

8x1500x6000

CT3-DMZ

565,2

             15.100

15

8x1500x6000

SS400-TQ

565,2

             15.800   -  

16

10x1500x6000

SS400-TQ

706,5

             15.800

17

10x1500x6000

SS400-Nga

706,5

             15.000

18

10x1500x6000 K

SS400-Nga

706,5

             15.000

19

10x1500x6000

CT3-KMK

706,5

             15.300

20

10x1500x6000

CT3-DMZ

706,5

             15.000

21

12x1500x6000

SS400-TQ

847,8

             15.300

22

12x1500x6000

CT3-DMZ

847,8

             15.800   -  

23

14x2000x6000

SS400-TQ

1318,8

             15.500

24

14x2000x12000

SS400-NB

989,1

             15.500

25

14x1500x6000

SS400-TQ

989,1

             15.500    -  

26

16x1500x6000

SS400-Nga

1130,4

             15.500  -  

27

16x2000x12000

SS400-TQ

3014,4

             15.500

28

16x2030x6000

SS400-TQ

3059,6

             15.500  -  

29

16x2030x12000

SS400-TQ

3059,61

             15.500  

30

16x2000x12000

SS400-NB

3014,4

             15.500-  

31

18x2000x12000

SS400-NB

3391,2

             15.400

32

20x2000x12000

SS400-TQ

3768

             15.600

33

20x2500x12000

SS400-TQ

4710

             15.500    -  

34

22x2000x6000

SS400-TQ

2072,4

             15.400

35

25x2500x12000

SS400-TQ

5887,5

             15.600

36

30x2000x12000

SS400-TQ

5652

             15.600

37

30x2400x12000

SS400-TQ

7536

             15.500

38

40x1500x6000

SS400-TQ

2826

             15.500

39

40x2000x12000

SS400-TQ

7536

             15.700

40

50x2000x6000

SS400-TQ

4710

             15.600

41

60x2000x6000

SS400-NB

Qua cân

             15.500

42

100x2000x6000

SS400-NB

Qua cân

             15.100

43

120x2000x6000

SS400-NB

Qua cân

             15.100

44

140x2000x6000

SS400-NB

Qua cân

             15.100

45

150x2000x6000

SS400-NB

Qua cân

             15.100

 

 

 

 

 

II. THÉP TẤM CƯỜNG ĐỘ CAO

STT

TÊN HÀNG

TIÊU CHUẨN

KG/TẤM

GIÁ /KG

1

4x1500x 6000

SM490B-NB

282,6

             15.900  

2

4x1500x 6000

Q345B-TQ

282,6

             15.900

3

5x1500x6000

SM490B-NB

353,25

             15.900  

4

5x1500x6000

Q345B-TQ

353,25

             15.900

5

6x1500x6000

SM490B-NB

423,9

             15.900 

6

6x1500x6000

Q345B-TQ

423,9

             15.700

7

8x1500x6000

Q345B-TQ

565,2

             15.700

8

8x2000x6000

Q345B-TQ

753,6

             15.900

9

8x1500x6000

SM490B-NB

753,6

             15.700

10

10x1500x6000

Q345B-TQ

706,5

             15.700

11

12x1500x6000

Q345B-TQ

847,8

             15.700

12

12x2000x6000

Q345B-TQ

1130,4

             15.900

13

14x1500x6000

SM490B-NB

989,1

             15.900

14

14x2000x6000

Q345B-TQ

1318,8

             16.300

15

14x2000x12000

Q345B-TQ

2637,6

             16.300

16

16x2000x6000

Q345B-TQ

1507,2

             15.900    -  

17

16x2000x12000

Q345B-TQ

3014,4

             16.300

18

18x2000x12000

Q345B-TQ

3391,2

             16.300

19

20x2000x12000

Q345B-TQ

3768

             16.300

20

25x2000x9000

Q345B-TQ

3532,5

             16.100

21

25x2000x12000

Q345B-TQ

4710

             16.300

22

30x2000x6000

Q345B-TQ

2826

             16.300

23

40x2000x6000

Q345B-TQ

3768

             16.700

24

50x2000x6000

Q345B-TQ

9420

             16.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. THÉP TẤM MV ( CHỐNG TRƯỢT)

STT

TÊN HÀNG

TIÊU CHUẨN

KG/TẤM

GIÁ /KG

1

3x1,250x6,000

SS400-TQ

199,125

             15.600  

2

3x1,500x6,000

SS400-TQ

238,95

             15.600

3

4x1,500x6,000

SS400-TQ

309,6

             15.500

4

5x1,500x6,000

SS400-TQ

380,25

             15.500

5

6x1,500x6,000

SS400-TQ

450,9

             15.500

IV. Thép tấm cắt theo yêu cầu

 

 

2+3+4+5+6+7+8+9 x C

Báo giá theo yêu cầu cua KH

 

 

 

 

 

 Tất cả các hàng trên đều có chứng chỉ chất lượng, xuất xứ của nhà sản xuất.

 

     

Để được báo giá chi tiết, vui lòng liên hệ:

****************************************

CÔNG TY TNHH BIỂN XANH 

Địa chỉ : Lô O5, O6, Đường D3, KDC Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương 

Điện thoại : 06503 715 972  Fax:  06503 715965 

Website : bienxanhsteel.com 

MST : 3700904574