Thông tin sản phẩm

Tê hàn SPP

GIÁ :Liên hệ

Tê hàn SPP 
- Tiêu Chuẩn KS / JIS / BS

Thông tin chi tiết

Công ty TNHH Thép Biển Xanh là đại lý phân phối chính thức các sản phẩm phụ kiện nối ống thép của DY BEND VINA tại thị trường Việt Nam, với giá rẻ nhất. Chúng tôi bán hàng trên toàn quốc.


DY BEND VINA là nhà sản xuất phụ kiện ống nối thép chuyên nghiệp với các sản phẩm như: co/cút 90 độ (dài/ngắn), cút/chếch 45 độ, côn thu (đồng tâm/lệch tâm), tê (đều/giảm), bịt/chụp, mặt bích (rỗng/mù)...

DY BEND VINA là công ty 100% vốn Hàn Quốc. Các sản phẩm của DY BEND VINA đều được chứng nhận đạt tiêu chuẩn KS A ISO 9001: 2007 / ISO 9001:2000 (Bộ phận Đảm bảo Chất lượng thuộc Viện Nghiên cứu Vật liệu Xây dựng Hàn Quốc), KS (Korea Industrial Standards –Tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc), JIS (Japanese Industrial Standard – Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản).

Sản phẩm của DY BEND VINA có đủ mọi kích cỡ và được sản suất theo tiêu chuẩn KS, JIS, ANSI, ASTM, BS, DIN, chuyên phục vụ cho các công trình dân dụng và công nghiệp như hệ thống PCCC và hệ thống Chiller cho các tòa nhà cao tầng, cao ốc văn phòng , chung cư cao cấp; và dùng trong đường dẫn gas, dầu, khí, hơi…

► Sử dụng trong các ngành : Xây dựng, Hơi, Nước, Xăng dầu, Hệ thống PCCC của các Cao Ốc, các dự án Công Nghiệp quan trong, công nghệ hóa đóng tàu...

 Chúng tôi nhận cung cấp trên toàn quốc và xuất khẩu.

KS/JIS Unit:mm
 
Nominal Pipe Size (NPS) Outside Diameter Center-to-End
A B D1 D2 C M
15×15×15
20×20×20
20×20×15
½×½×½
¾×¾×¾
¾×¾×½
21.7
27.2
27.2
21.7
27.2
21.7
25.4
28.6
28.6
25.4
28.6
28.6
25×25×25
25×25×20
5×25×15
1×1×1
1×1×¾
1×1×½
34.0
34.0
34.0
34.0
27.2
21.7
38.1
38.1
38.1
38.1
38.1
38.1
32×32×32
32×32×25
32×32×20
32×32×15
1¼×1¼×1¼
1¼×1¼×1
1¼×1¼×¾
1¼×1¼×½
42.7
42.7
42.7
42.7
42.7
34.0
27.2
21.7
47.6
47.6
47.6
47.6
47.6
47.6
47.6
47.6
40×40×40
40×40×32
40×40×25
40×40×20
40×40×15
1½×1½×1½
1½×1½×1¼
1½×1½×1
1½×1½×¾
1½×1½×½
48.6
48.6
48.6
48.6
48.6
48.6
42.7
34.0
27.2
21.7
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
50×50×50
50×50×40
50×50×32
50×50×25
50×50×20
2×2×2
2×2×1½
2×2×1¼
2×2×1
2×2×¾
60.5
60.5
60.5
60.5
60.5
60.5
48.6
42.7
34.0
27.2
63.5
63.5
63.5
63.5
63.5
63.5
60.3
57.2
50.8
44.5
65×65×65
65×65×50
65×65×40
65×65×32
65×65×25
2½×2½×2½
2½×2½×2
2½×2½×1½
2½×2½×1¼
2½×2½×1
76.3
76.3
76.3
76.3
76.3
76.3
60.5
48.6
42.7
34.0
76.2
76.2
76.2
76.2
76.2
76.2
69.9
66.7
63.5
57.2
80×80×80
80×80×65
80×80×50
80×80×40
80×80×32
3×3×3
3×3×2½
3×3×2
3×3×1½
3×3×1¼
89.1
89.1
89.1
89.1
89.1
89.1
76.3
60.5
48.6
42.7
85.7
85.7
85.7
85.7
85.7
85.7
82.6
76.2
73.0
69.9
90×90×90
90×90×80
90×90×65
90×90×50
90×90×40
3½×3½×3½
3½×3½×3
3½×3½×2½
3½×3½×2
3½×3½×1½
101.6
101.6
101.6
101.6
101.6
101.6
89.1
76.3
60.5
48.6
95.3
95.3
95.3
95.3
95.3
95.3
92.1
88.9
82.9
79.4
100×100×100
100×100×90
100×100×80
100×100×65
100×100×50
100×100×40
4×4×4
4×4×3½
4×4×3
4×4×2½
4×4×2
4×4×1½
114.3
114.3
114.3
114.3
114.3
114.3
114.3
101.6
89.1
76.3
60.3
48.6
104.8
104.8
104.8
104.8
104.8
104.8
104.8
101.6
98.4
95.3
88.9
85.7
125×125×125
125×125×100
125×125×90
125×125×80
125×125×65
125×125×50
5×5×5
5×5×4
5×5×3½
5×5×3
5×5×2½
5×5×2
139.8
139.8
139.8
139.8
139.8
139.8
139.8
114.3
101.6
89.1
76.3
60.5
123.8
123.8
123.8
123.8
123.8
123.8
123.8
117.5
114.3
111.1
108.0
104.8
150×150×150
150×150×125
150×150×100
150×150×90
150×150×80
6×6×6
6×6×5
6×6×4
6×6×3½
6×6×3
165.2
165.2
165.2
165.2
165.2
165.2
139.8
114.3
101.6
89.1
142.9
142.9
142.9
142.9
142.9
142.9
136.5
130.2
127.0
123.8
200×200×200
200×200×150
200×200×125
200×200×100
200×200×100
8×8×8
8×8×6
8×8×5
8×8×4
8×8×3½
216.3
216.3
216.3
216.3
216.3
216.3
165.2
139.8
114.3
101.6
177.8
177.8
177.8
177.8
177.8
177.8
168.3
161.9
155.6
152.4
250×250×250
250×250×200
250×250×150
250×250×125
250×250×100
10×10×10
10×10×8
10×10×6
10×10×5
10×10×4
267.4
267.4
267.4
267.4
267.4
267.4
216.3
165.2
139.8
114.3
215.9
215.9
215.9
215.9
215.9
215.9
203.2
193.7
190.5
184.2
 
 
 
ANSI Unit:inch
 
Nominal Pipe Size (NPS) Outsiden Diameter at Bevel Center-to-End
D1 D2 C M
½×½×½
½×½×⅜
½×½×¼
0.84
0.84
0.84
0.84
0.68
0.54
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
¾×¾×¾
¾×¾×½
¾×¾×⅜
1.05
1.05
1.05
1.05
0.84
0.68
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1×1×1
1×1×¾
1×1×½
1.32
1.32
1.32
1.32
1.05
0.84
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1¼×1¼×1¼
1¼×1¼×1
1¼×1¼×¾
1¼×1¼×½
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.32
1.05
0.84
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1½×1½×1½
1½×1½×1¼
1½×1½×1
1½×1½×¾
1½×1½×½
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.66
1.32
1.05
0.84
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2×2×2
2×2×1½
2×2×1¼
2×2×1
2×2×¾
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
1.90
1.66
1.32
1.05
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.38
2.25
2.00
1.75
2½×2½×2½
2½×2½×2
2½×2½×1½
2½×2½×1¼
2½×2½×1
2.88
2.88
2.88
2.88
2.88
2.88
2.38
1.90
1.66
1.32
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.75
2.62
2.50
2.25
3×3×3
3×3×2½
3×3×2
3×3×1½
3×3×1¼
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
2.88
2.38
1.90
1.66
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.25
3.00
2.88
2.75
3½×3½×3½
3½×3½×3
3½×3½×2½
3½×3½×2 
3½×3½×1½
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.50
2.88
2.38
1.90
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.62
3.50
3.25
3.12
4×4×4
4×4×3½
4×4×3
4×4×2½
4×4×2
4×4×1½
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.00
3.50
2.88
2.38
1.90
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.00
3.88
3.75
3.50
3.38
5×5×5
5×5×4
5×5×3½
5×5×3
5×5×2½
5×5×2
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
4.50
4.00
3.50
2.88
2.38
4.88
4.88
4.88
4.88
4.88
4.88
4.88
4.62
4.50
4.38
4.25
4.12
6×6×6
6×6×5
6×6×4
6×6×3½
6×6×3
6×6×2½
6.62
6.62
6.62
6.62
6.62
6.62
6.62
5.56
4.50
4.00
3.50
2.88
5.62
5.62
5.62
5.62
5.62
5.62
5.62
5.38
5.12
5.00
4.88
4.75
8×8×8
8×8×6
8×8×5
8×8×4
8×8×3½
8.62
8.62
8.62
8.62
8.62
8.62
6.62
5.56
4.50
4.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
6.62
6.38
6.12
6.00
10×10×10
10×10×8
10×10×6
10×10×5
10×10×4
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
8.62
6.62
5.56
4.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.00
7.62
7.50
7.25
12×12×12
12×12×10
12×12×8
12×12×6
12×12×5
12.75
12.75
12.75
12.75
12.75
12.75
10.75
8.62
6.62
5.56
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.50
9.00
8.62
8.50
14×14×14
14×14×12
14×14×10
14×14×8
14×14×6
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
12.75
10.75
8.62
6.62
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
10.62
10.12
9.75
9.38
16×16×16
16×16×14
16×16×12
16×16×10
16×16×8
16×16×6
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
14.00
12.75
10.75
8.62
6.62
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
11.62
11.12
10.75
10.38
18×18×18
18×18×16
18×18×14
18×18×12
18×18×10
18×18×8
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
16.00
14.00
12.75
10.75
8.62
13.50
13.50
13.50
13.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
12.62
12.12
11.75
20×20×20
20×20×18
20×20×16
20×20×14
20×20×12
20×20×10
20×20×8
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
18.00
16.00
14.00
12.75
10.75
8.62
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
14.50
14.00
14.00
13.62
13.12
12.75
22×22×22
22×22×20
22×22×18
22×22×16
22×22×14
22×22×12
22×22×10
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
20.00
18.00
16.00
14.00
12.75
10.75
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.00
15.62
15.00
15.00
14.62
14.12
24×24×24
24×24×22
24×24×20
24×24×18
24×24×16
24×24×14
24×24×12
24×24×10
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
22.00
20.00
18.00
16.00
14.00
12.75
10.75
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.50
16.00
16.00
15.62
15.12

 

****************************************

CÔNG TY TNHH THÉP BIỂN XANH 

Địa chỉ : Lô O5, O6, Đường D3, KDC Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương 

Điện thoại : 06503 715 972  Fax:  06503 715965

Website : bienxanhsteel.com

MST : 3700904574