Đăng lúc: 10-12-2014 09:16:37 AM

Cung cấp ống nối ren và gia công ren ống

Đăng lúc: 27-11-2014 02:51:24 PM

QUY CÁCH CẮT 1. Thép Tấm : Độ dầy từ 2mm - 500mm Rộng từ 10-3500mm Dài từ 20-12000mm 2. Thép Ống Cắt Theo Yêu Cầu Khách Hàng Các Loại Ống Lớn Nhỏ dài hoặc ngắn Cắt tấm theo yêu cầu vuông, lục giác tròn các loại Cắt láp đặc theo yêu cầu 3. Thép Tròn cắt theo nhu c